نام واحد : ایران دلکو

 • استان : تهران
 • شهر : ری
 • نشانی شرکت : اتوبان جلال...
 • تلفن شرکت : *******882جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی شمس آباد بلوارسروستان بلوارمهستان گلسرخ 7 انتهای خیابان دست چپ
 • تلفن واحد : *******229جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : شهرک صنعتی شمس آباد
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9121163927

 • سریال مجوز : 1734331
 • شماره مجوز : 250
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : محمد مولوی زاده
 • شرح محصول : 34301129
 • ظرفیت : 0 اجزاء اگزوز
 • گروه 2 رقمی : 13/06/1390
 • گروه 4 رقمی : 31529
 • نوع مجوز :
 • وضعیت : 450000
 • پیشرفت : 85549%
  85549%