نام واحد : آرد مسجد سلیمان

 • استان : خوزستان
 • شهر : مسجد سلیمان
 • نشانی شرکت : کیان پارس خ...
 • تلفن شرکت : *******916جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : مظفر اسیوند
 • تلفن مدیر : *******916جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی مسجد سلیمان 1

نام محصول : سبوس گندم(حتی به صورت پودر)

 • سریال مجوز : 200034000000
 • شماره مجوز : 20376 - 06
 • تاریخ مجوز : 15/04/1395
 • کد محصول : 1531512359
 • شرح محصول : سبوس گندم(حتی به صورت پودر)
 • ظرفیت : 6,594 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 74%
  74%