نام واحد : آرماشین

 • استان : تهران
 • شهر : ری
 • نشانی شرکت : خ ولیعصر...
 • تلفن شرکت : *******889جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک شمس آباد فاز3 بعدازسروستان بلوارمهستان گلسرخ 4
 • تلفن واحد : *******562جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : شهرک صنعتی شمس آباد
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9126357817

 • سریال مجوز : 1734640
 • شماره مجوز : 119
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : محمد راشدی
 • شرح محصول : 34301515
 • ظرفیت : 0 رینگ چرخ خودرو
 • گروه 2 رقمی : 22/04/1390
 • گروه 4 رقمی : 28087
 • نوع مجوز :
 • وضعیت : 15000
 • پیشرفت : 125000%
  125000%