نام واحد : تکنوکار

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : -
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : انقلا ب داخل صفی علیشاه -پ 56
 • تلفن واحد : -
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : *********کارجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول :

 • سریال مجوز : 1734813
 • شماره مجوز : 4
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول :
 • شرح محصول : 34301637
 • ظرفیت : 0 گیت سوپاپ
 • گروه 2 رقمی : 16/10/1363
 • گروه 4 رقمی : 1
 • نوع مجوز :
 • وضعیت : 20
 • پیشرفت : 13%
  13%