نام واحد : ایلانلو

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : -
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : خیابان پیروزی - خیابان نبرد- پ 355
 • تلفن واحد : -
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : *********کارجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول :

 • سریال مجوز : 1734833
 • شماره مجوز : 7
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول :
 • شرح محصول : 34301114
 • ظرفیت : 0 زه دوربدنه وسایل نقلیه
 • گروه 2 رقمی : 31/01/1366
 • گروه 4 رقمی : 22651
 • نوع مجوز :
 • وضعیت : 28
 • پیشرفت : 13%
  13%