نام واحد : کارگاه تنچک

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : -
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : جاده مخصوص کرج روبروی سایپاخ ایران سمت چپ اولین خیابان
 • تلفن واحد : -
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : *********کارجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول :

 • سریال مجوز : 1734843
 • شماره مجوز : 29
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول :
 • شرح محصول : 29131252
 • ظرفیت : 0 میلنگ
 • گروه 2 رقمی : 04/09/1368
 • گروه 4 رقمی : 48452
 • نوع مجوز :
 • وضعیت : 26000
 • پیشرفت : 16%
  16%