نام واحد : کرویا- منصوری

 • استان : تهران
 • شهر : پاکدشت
 • نشانی شرکت : -
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : ج خراسان خاتون آباد خ محب ک شریفی پ 37
 • تلفن واحد : -
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : ********گواجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول :

 • سریال مجوز : 1734845
 • شماره مجوز : 8
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول :
 • شرح محصول : 34301314
 • ظرفیت : 0 مارپیچ فرمان
 • گروه 2 رقمی : 08/10/1370
 • گروه 4 رقمی : 546
 • نوع مجوز :
 • وضعیت : 13
 • پیشرفت : 31%
  31%