نام واحد : بهین آلا پرنیان

 • استان : تهران
 • شهر : پاکدشت
 • نشانی شرکت : خ شریعتی خ...
 • تلفن شرکت : *******212جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : فاز دو-انتهای بلوار بیدستان خ صنوبر(قطعه آر11 بلوک غذایی)
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : سیدمحمدوحید سیدعلی لواسانی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی خوارزمی

نام محصول : انواع شور، غیر کنسروی (میوه ها و سبزیجات محافظت شده در آب نمک)

 • سریال مجوز : 200035000000
 • شماره مجوز : 39633
 • تاریخ مجوز : 25/05/1394
 • کد محصول : 1513412449
 • شرح محصول : انواع شور، غیر کنسروی (میوه ها و سبزیجات محافظت شده در آب نمک)
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 92%
  92%