نام واحد : راویان نور

 • استان : تهران
 • شهر : پردیس
 • نشانی شرکت : ج ابعلی...
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : ج ابعلی خرمدشت ج سیاه سنگ خ 6پ 532
 • تلفن واحد : -
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : ********گواجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9121217947

 • سریال مجوز : 1734854
 • شماره مجوز : 7
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : علی اصغر شمسیانی جزه
 • شرح محصول : 34301132
 • ظرفیت : 0 مجموعه شیشه شور خودرو
 • گروه 2 رقمی : 22/12/1369
 • گروه 4 رقمی : 243
 • نوع مجوز : ر-132
 • وضعیت : 450000
 • پیشرفت : 48%
  48%