نام واحد : یدک سازان

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : ج مخصوص کرج...
 • تلفن شرکت : *****445جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : ج مخصوص کرج سه راه ارج بلوارگلها نبش خ هفتم پ 25
 • تلفن واحد : *****445جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : ********گواجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9121243794

 • سریال مجوز : 1734855
 • شماره مجوز : 21
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : سعید میر محمدی
 • شرح محصول : 34301655
 • ظرفیت : 0 پمپ گردش اب موتورواترپمپ
 • گروه 2 رقمی : 06/11/1369
 • گروه 4 رقمی : 202
 • نوع مجوز :
 • وضعیت : 7500
 • پیشرفت : 59%
  59%