نام واحد : مبین قطعه آسیا

 • استان : تهران
 • شهر : پاکدشت
 • نشانی شرکت : شهرک عباس...
 • تلفن شرکت : *******292جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک عباس آباد خ ابن سینا خ دلگشا پ 771
 • تلفن واحد : *******292جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : شهرک صنعتی عباس آباد
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9121242955

 • سریال مجوز : 1734873
 • شماره مجوز : 8
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : ابوالفضل زارعی شمس آبادی
 • شرح محصول : 34301664
 • ظرفیت : 0 باک بنزین انواع خودرو
 • گروه 2 رقمی : 02/06/1381
 • گروه 4 رقمی : 58280
 • نوع مجوز :
 • وضعیت : 826
 • پیشرفت : 62%
  62%