نام واحد : ماهر اندیش

 • استان : تهران
 • شهر : پاکدشت
 • نشانی شرکت : -
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی عباس اباد انتهای بلواراصلی خ 20خ گلستان
 • تلفن واحد : ****874جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : شهرک صنعتی عباس آباد
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9121572153

 • سریال مجوز : 1734875
 • شماره مجوز : 270
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : محسن عبداله زاده اسمعیلی
 • شرح محصول : 34301713
 • ظرفیت : 0 درب رادیاتور
 • گروه 2 رقمی : 07/07/1381
 • گروه 4 رقمی : 60443
 • نوع مجوز :
 • وضعیت : 100000
 • پیشرفت : 2800%
  2800%