نام واحد : موتورسازه یکتا

 • استان : تهران
 • شهر : ری
 • نشانی شرکت : فدائیان اسلام...
 • تلفن شرکت : **************550جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک شمس آباد بلوارگلستان گلشن 8 پلاک 3
 • تلفن واحد : **************022جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : شهرک صنعتی شمس آباد
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول :

 • سریال مجوز : 1734880
 • شماره مجوز : 74
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول :
 • شرح محصول : 34301129
 • ظرفیت : 0 اجزاء اگزوز
 • گروه 2 رقمی : 01/11/1380
 • گروه 4 رقمی : 36737
 • نوع مجوز :
 • وضعیت : 477
 • پیشرفت : 60%
  60%