نام واحد : شیرین شهد اریایی سامان

 • استان : چهارمحال و بختیاری
 • شهر : سامان
 • نشانی شرکت : بلوار انقلاب...
 • تلفن شرکت : *******381جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : مسعود هاشمی
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی سامان (1)

نام محصول : انواع مربا

 • سریال مجوز : 200037000000
 • شماره مجوز : 121-24632
 • تاریخ مجوز : 13/10/1394
 • کد محصول : 1513412311
 • شرح محصول : انواع مربا
 • ظرفیت : 400 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 63%
  63%