نام واحد : تناژکاران

 • استان : تهران
 • شهر : شهریار
 • نشانی شرکت : -
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : اول ج شهریارسعیدآبادمقابل مسجدداخل کوچه باغ رخشان داخل ب
 • تلفن واحد : -
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : ********گواجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول :

 • سریال مجوز : 1734886
 • شماره مجوز : 3
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول :
 • شرح محصول : 34301711
 • ظرفیت : 0 درب باک بنزین
 • گروه 2 رقمی : 10/09/1371
 • گروه 4 رقمی : 1077
 • نوع مجوز :
 • وضعیت : 30
 • پیشرفت : 435%
  435%