نام واحد : خورند - شرکت

 • استان : تهران
 • شهر : رباط کریم
 • نشانی شرکت : شاداباد خ 17...
 • تلفن شرکت : *****668جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک پرند خ فن آوری خ سروستان پ 40 - 39 بی
 • تلفن واحد : *******229جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : شهرک صنعتی پرند
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9121017887

 • سریال مجوز : 1734887
 • شماره مجوز : 58
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : رجب صفری
 • شرح محصول : 34301110
 • ظرفیت : 0 انواع قطعات و ملحقات بدنه وسائل نقلیه موتوری
 • گروه 2 رقمی : 14/06/1388
 • گروه 4 رقمی : 40376
 • نوع مجوز :
 • وضعیت : 2445
 • پیشرفت : 8120%
  8120%