نام واحد : پارس بدنه آذر

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : -
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : ج قدیم کرج کیلومتر22اسماعیل آبادخیابان 5 پلاک 33
 • تلفن واحد : -
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : ********گواجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول :

 • سریال مجوز : 1734922
 • شماره مجوز : 82
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول :
 • شرح محصول : 34201212
 • ظرفیت : 0 گلگیرخودرو
 • گروه 2 رقمی : 19/12/1377
 • گروه 4 رقمی : 69785
 • نوع مجوز :
 • وضعیت : 680
 • پیشرفت : 10000%
  10000%