نام واحد : صنعتی جنرال

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : -
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : میدان قزوین - صنعتی وفایی
 • تلفن واحد : -
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : *********کارجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول :

 • سریال مجوز : 1734941
 • شماره مجوز : 5
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول :
 • شرح محصول : 34301421
 • ظرفیت : 0 کاسه ترمز
 • گروه 2 رقمی : 04/02/1363
 • گروه 4 رقمی : 19194
 • نوع مجوز :
 • وضعیت : 1
 • پیشرفت : 28%
  28%