نام واحد : سپهرخودروخاورمیانه

 • استان : تهران
 • شهر : ری
 • نشانی شرکت : تهرانپارس خ...
 • تلفن شرکت : *****777جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک شمس اباد بلوارنارنجستان گلبرگ 4قطعه 181 آرگلبرگ 4
 • تلفن واحد : *******229جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : شهرک صنعتی شمس آباد
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9121457858

 • سریال مجوز : 1734953
 • شماره مجوز : 6
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : مهدی صابری
 • شرح محصول : 34301419
 • ظرفیت : 0 بوسترترمز
 • گروه 2 رقمی : 02/11/1385
 • گروه 4 رقمی : 75883
 • نوع مجوز :
 • وضعیت : 1170095
 • پیشرفت : 10000%
  10000%