نام واحد : شرکت نیکسان کار

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : کیلومتر9 ج...
 • تلفن شرکت : *****445جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : کیلومتر9 ج مخصوص کرج روبروی شرکت پارس خودرو جنب شرکت فیروزا
 • تلفن واحد : *****445جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9121117141

 • سریال مجوز : 1734978
 • شماره مجوز : 149
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : محمدرضا افشاری نژاد مقدم
 • شرح محصول : 34301714
 • ظرفیت : 0 بخاری خودرو
 • گروه 2 رقمی : 11/07/1391
 • گروه 4 رقمی : 65448
 • نوع مجوز :
 • وضعیت : 500000
 • پیشرفت : 40000%
  40000%