نام واحد : ایران هونر

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : -
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : ج مخصوص کرج کیلومتر5/7 روبروی پارس خودرو
 • تلفن واحد : ***941جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : *********کارجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول :

 • سریال مجوز : 1734979
 • شماره مجوز : 20
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول :
 • شرح محصول : 34301128
 • ظرفیت : 0 مجموعه اگزوز
 • گروه 2 رقمی : 04/06/1363
 • گروه 4 رقمی : 48402
 • نوع مجوز :
 • وضعیت : 500
 • پیشرفت : 124%
  124%