نام واحد : تابلو فاز

نام محصول : تابلوبرق فشارضعیف

 • سریال مجوز : 1760875
 • شماره مجوز : 462087
 • تاریخ مجوز : 17/03/1379
 • کد محصول : 31201613
 • شرح محصول : تابلوی برق فشارضعیف تا1کیلو ولت
 • ظرفیت : 600 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت دستگاه هاو وسایل توزیع وکنترل نیروی برق(3120)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%