نام واحد : مجتبی جواهری

 • استان : اصفهان
 • شهر : خوانسار
 • نشانی شرکت : خوانسار.شهرک...
 • تلفن شرکت : *******371جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : مجتبی جواهری
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی خوانسار

نام محصول : روغن سرخ کردنی کنجد

 • سریال مجوز : 200040000000
 • شماره مجوز : 1323928/7340
 • تاریخ مجوز : 07/02/1395
 • کد محصول : 1514512360
 • شرح محصول : روغن سرخ کردنی کنجد
 • ظرفیت : 25 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع روغنهای نباتی وحیوانی(1514)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 93%
  93%