نام واحد : اسداله ولی اله نصراله و عباسعلی سلیمانی

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : -
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : ج قدیم کرج خ 17 شهریورپشت صنایع فلزی خ آلومینیم کار
 • تلفن واحد : -
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : ********گواجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول :

 • سریال مجوز : 1735048
 • شماره مجوز : 6
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول :
 • شرح محصول : 28931337
 • ظرفیت : 0 سفت کن زنجیر
 • گروه 2 رقمی : 04/03/1371
 • گروه 4 رقمی : 753
 • نوع مجوز :
 • وضعیت : 7200
 • پیشرفت : 32%
  32%