نام واحد : رحیم مقدسی

 • استان : کرمان
 • شهر : کرمان
 • نشانی شرکت : کرمان-شهرک...
 • تلفن شرکت : *******343جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : رحیم مقدسی
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی کرمان1

نام محصول : انواع شیرینی آردی

 • سریال مجوز : 200041000000
 • شماره مجوز : 36543
 • تاریخ مجوز : 02/10/1394
 • کد محصول : 1541412348
 • شرح محصول : انواع شیرینی آردی
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 62%
  62%