نام واحد : رنوس

 • استان : البرز
 • شهر : ساوجبلاغ
 • نشانی شرکت : جاده قدیم کرج...
 • تلفن شرکت : *******261جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : جاده قدیم کرج قزوین کمالشهر نرسیده به پلیسراه کمالشهر
 • تلفن واحد : *******261جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : *********کارجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9122759943

 • سریال مجوز : 1735245
 • شماره مجوز : 50
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : مصطفی الماسی
 • شرح محصول : 34201118
 • ظرفیت : 0 اتاق ماشین آتش نشانی
 • گروه 2 رقمی : 11/05/1389
 • گروه 4 رقمی : 70983
 • نوع مجوز :
 • وضعیت : 2920
 • پیشرفت : 61790%
  61790%