نام واحد : کشت و صنعت به تک سوگل شیراز

 • استان : فارس
 • شهر : مرودشت
 • نشانی شرکت : ایمان شمالی...
 • تلفن شرکت : ******729جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : سیوند
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : حبیب نوروزی
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : رب انار

 • سریال مجوز : 200042000000
 • شماره مجوز : 16131
 • تاریخ مجوز : 24/02/1392
 • کد محصول : 1513512420
 • شرح محصول : رب انار
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 1%
  1%