نام واحد : فرآورده های غذایی آبتاب

 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : آذرشهر
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی...
 • تلفن شرکت : *******412جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی سلیمی 20متری چهارم
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : مرتضی خسروشاهلی
 • تلفن مدیر : *******914جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : شیره خرما

 • سریال مجوز : 200042000000
 • شماره مجوز : 42539
 • تاریخ مجوز : 16/09/1394
 • کد محصول : 1513512426
 • شرح محصول : شیره خرما
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%