نام واحد : اشکان دانه

 • استان : اصفهان
 • شهر : نجف آباد
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی...
 • تلفن شرکت : *******314جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : یداله مهرابی کوشکی
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی منتظریه

نام محصول : کنسانتره خوراک طیور

 • سریال مجوز : 200043000000
 • شماره مجوز : 1317307/74996
 • تاریخ مجوز : 18/11/1394
 • کد محصول : 1533412336
 • شرح محصول : کنسانتره خوراک طیور
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدغذاهای اماده برای حیوانات(1533)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 64%
  64%