نام واحد : سعید سبلانی و جلال غفوری

 • استان : تهران
 • شهر : ری
 • نشانی شرکت : شهرک شمس آباد...
 • تلفن شرکت : **********022جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک شمس آباد بلوارنخلستان گلشید 7 قطعه 78 ام
 • تلفن واحد : **********022جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : شهرک صنعتی شمس آباد
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9125491170

 • سریال مجوز : 1735807
 • شماره مجوز : 6
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : جلال غفوری
 • شرح محصول : 34301228
 • ظرفیت : 0 قطعات گیربکس
 • گروه 2 رقمی : 20/04/1386
 • گروه 4 رقمی : 32687
 • نوع مجوز :
 • وضعیت : 14.5
 • پیشرفت : 3600%
  3600%