نام واحد : جلیل مظهری

 • استان : کرمان
 • شهر : کرمان
 • نشانی شرکت : بلوار جهاد...
 • تلفن شرکت : *******343جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : کرمان -شرف اباد قائم 21 به استنادنامه شماره 3145/ش/95مورخ28/10/95اداره کل حفاظت محیط زیست کرمان
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : جلیل مظهری
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : انواع مربا

 • سریال مجوز : 200044000000
 • شماره مجوز : 46535
 • تاریخ مجوز : 12/11/1395
 • کد محصول : 1513412311
 • شرح محصول : انواع مربا
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%