نام واحد : تولیدی بلور البرز

 • استان : قزوین
 • شهر : البرز
 • نشانی شرکت : خیابان...
 • تلفن شرکت : *******283جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : عبداله کرمی فرد
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی خصوصی البرز

نام محصول : انواع شور، غیر کنسروی (میوه ها و سبزیجات محافظت شده در آب نمک)

 • سریال مجوز : 200046000000
 • شماره مجوز : 29005/127
 • تاریخ مجوز : 08/08/1395
 • کد محصول : 1513412449
 • شرح محصول : انواع شور، غیر کنسروی (میوه ها و سبزیجات محافظت شده در آب نمک)
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%