نام واحد : فنی شعبانی وپسران

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : -
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : خ فدائیان اسلام ایستگاه عوارضی جنب انباربانک ملی
 • تلفن واحد : -
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : ********گواجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول :

 • سریال مجوز : 1736294
 • شماره مجوز : 45
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول :
 • شرح محصول : 34201110
 • ظرفیت : 0 اتاق سازی وسایل نقلیه
 • گروه 2 رقمی : 30/05/1373
 • گروه 4 رقمی : 2456
 • نوع مجوز :
 • وضعیت : 2250
 • پیشرفت : 1748%
  1748%