نام واحد : اکبر علی بخشی

 • استان : تهران
 • شهر : پاکدشت
 • نشانی شرکت : -
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : ج خاوران خاتون آبادجنب آهن فروشی امیرداخل کوچه سالن
 • تلفن واحد : -
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : ********گواجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9124463292

 • سریال مجوز : 1736301
 • شماره مجوز : 5
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : اکبر علی بخشی
 • شرح محصول : 34301115
 • ظرفیت : 0 مجموعه شیشه بالابر
 • گروه 2 رقمی : 07/02/1373
 • گروه 4 رقمی : 2207
 • نوع مجوز :
 • وضعیت : 450000
 • پیشرفت : 44%
  44%