نام واحد : مجتمع صنایع غذایی 777

 • استان : تهران
 • شهر : پاکدشت
 • نشانی شرکت : پاکدشت شهرک...
 • تلفن شرکت : *******213جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : قطعات تفکیکی شماره 2448 الی 2453
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : سید شهرام مرتضوی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی عباس آباد

نام محصول : پنیر چدار

 • سریال مجوز : 200046000000
 • شماره مجوز : 98778
 • تاریخ مجوز : 24/11/1395
 • کد محصول : 1520512588
 • شرح محصول : پنیر چدار
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%