نام واحد : محمود سپهری پرایواتلو

 • استان : اردبیل
 • شهر : پارس آباد
 • نشانی شرکت : نرسیده به...
 • تلفن شرکت : *******452جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : روستای اولتان
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : محمود سپهری
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : انواع سس

 • سریال مجوز : 200046000000
 • شماره مجوز : 125/2249
 • تاریخ مجوز : 30/01/1394
 • کد محصول : 1549312388
 • شرح محصول : انواع سس
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 1%
  1%