نام واحد : کارگاه عدالت

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : -
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : جاده آبعلی - خیابان 35 متری اتحاد - خیابان 13 شرقی - پلاک 110
 • تلفن واحد : *****773جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : ********گواجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9122893968

 • سریال مجوز : 1736466
 • شماره مجوز : 5
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : حسن نایب اسدالله
 • شرح محصول : 34301110
 • ظرفیت : 0 انواع قطعات و ملحقات بدنه وسائل نقلیه موتوری
 • گروه 2 رقمی : 01/06/1372
 • گروه 4 رقمی : 1651
 • نوع مجوز :
 • وضعیت : 47
 • پیشرفت : 700%
  700%