نام واحد : مصیب حیدری

 • استان : تهران
 • شهر : پاکدشت
 • نشانی شرکت : شهرک عباس...
 • تلفن شرکت : *******292جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک عباس آباد بلوارابن سینا بلوارخیام خ چناران نبش توسکا
 • تلفن واحد : *******292جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : شهرک صنعتی عباس آباد
 • تلفن مدیر : ********گواجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9125379682

 • سریال مجوز : 1736473
 • شماره مجوز : 5
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : مسیب حیدری
 • شرح محصول : 34301339
 • ظرفیت : 0 کرپی خودرو
 • گروه 2 رقمی : 12/11/1387
 • گروه 4 رقمی : 95540
 • نوع مجوز :
 • وضعیت : 54
 • پیشرفت : 500%
  500%