نام واحد : بامداد لبن کاسپین

 • استان : قزوین
 • شهر : قزوین
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی...
 • تلفن شرکت : *******282جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : کتایون حدادیان
 • تلفن مدیر : *******936جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی لیا

نام محصول : انواع پنیر لاکتیکی

 • سریال مجوز : 200047000000
 • شماره مجوز : 45816/127
 • تاریخ مجوز : 11/12/1395
 • کد محصول : 1520512576
 • شرح محصول : انواع پنیر لاکتیکی
 • ظرفیت : 80 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%