نام واحد : رشیدفخاری

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : -
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : ج قدیم کرج شادآبادآخرخ مجتمع صنعتی بهکاران ک توحیدشرقی پ 1
 • تلفن واحد : -
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : ********گواجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول :

 • سریال مجوز : 1736479
 • شماره مجوز : 6
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول :
 • شرح محصول : 34301655
 • ظرفیت : 0 پمپ گردش اب موتورواترپمپ
 • گروه 2 رقمی : 20/04/1373
 • گروه 4 رقمی : 2348
 • نوع مجوز :
 • وضعیت : 38000
 • پیشرفت : 64%
  64%