نام واحد : حسین حسین وند جاهد

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : -
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : خ قزوین ایستگاه سلیمانیه روبروی بانک سپه پ 1526
 • تلفن واحد : -
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : ********گواجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9121122360

 • سریال مجوز : 1736496
 • شماره مجوز : 5
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : حمیدرضا نوری
 • شرح محصول : 34301655
 • ظرفیت : 0 پمپ گردش اب موتورواترپمپ
 • گروه 2 رقمی : 06/06/1373
 • گروه 4 رقمی : 2469
 • نوع مجوز :
 • وضعیت : 11500
 • پیشرفت : 11%
  11%