نام واحد : صدیقه بشارت پور و علیرضا بشارت

 • استان : فارس
 • شهر : شیراز
 • نشانی شرکت : خ ابریشمی ک...
 • تلفن شرکت : *******711جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : صدیقه بشارت پور
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : انواع بیسکویت

 • سریال مجوز : 200048000000
 • شماره مجوز : 21534
 • تاریخ مجوز : 13/04/1394
 • کد محصول : 1541412316
 • شرح محصول : انواع بیسکویت
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%