نام واحد : حسین حدادی حسین حدادی و حسن طاهری - صنعتی البرز

 • استان : تهران
 • شهر : رباط کریم
 • نشانی شرکت : خ قزوین دو...
 • تلفن شرکت : *****557جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : ج ساوه اول رباط کریم خ سفیدارروبروی پدیده پارس کارگاه البرز
 • تلفن واحد : *******229جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : ********گواجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9121153419

 • سریال مجوز : 1736750
 • شماره مجوز : 10
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : حسین حدادی
 • شرح محصول : 34301241
 • ظرفیت : 0 مجموعه کلاچ وقطعات آن
 • گروه 2 رقمی : 30/01/1373
 • گروه 4 رقمی : 2176
 • نوع مجوز :
 • وضعیت : 14
 • پیشرفت : 72%
  72%