نام واحد : کوشش رادیاتور

 • استان : تهران
 • شهر : پاکدشت
 • نشانی شرکت : خ خاوران...
 • تلفن شرکت : *****337جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : کیلومتر27 ج خاوران شماره 244
 • تلفن واحد : ***********029جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : ********گواجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9121117450

 • سریال مجوز : 1736792
 • شماره مجوز : 100
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : مهدی پونکی
 • شرح محصول : 34301662
 • ظرفیت : 0 رادیاتورخودرو
 • گروه 2 رقمی : 28/03/1373
 • گروه 4 رقمی : 2302
 • نوع مجوز :
 • وضعیت : 6675
 • پیشرفت : 295%
  295%