نام واحد : غریبیان

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : -
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : بلوار یافت آباد غربی - میدان قهوه خانه- خیابان شهید بزر
 • تلفن واحد : -
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : ********گواجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9125020179

 • سریال مجوز : 1736802
 • شماره مجوز : 5
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : نعمت غریبیان
 • شرح محصول : 34301113
 • ظرفیت : 0 مجموعه سپر وسایل نقلیه
 • گروه 2 رقمی : 16/08/1373
 • گروه 4 رقمی : 2683
 • نوع مجوز :
 • وضعیت : 9
 • پیشرفت : 32%
  32%