نام واحد : لیان گلچین جنوب

 • استان : بوشهر
 • شهر : بوشهر
 • نشانی شرکت : خیابان ولیعصر...
 • تلفن شرکت : *******218جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : منطقه ویژه اقتصادی بوشهر
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : امید رضازاده سیاقی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : پودر قهوه بوداده و ساییده (پودر قهوه دم کردنی)

 • سریال مجوز : 200049000000
 • شماره مجوز : 11916097
 • تاریخ مجوز : 05/03/1394
 • کد محصول : 1549412303
 • شرح محصول : پودر قهوه بوداده و ساییده (پودر قهوه دم کردنی)
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%