نام واحد : کارگاه فایبرکلاس تکنیک

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : -
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : تهران پارس فلک ه چهارم تهرانپارس - 224شرقی - پ 44
 • تلفن واحد : -
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : ********گواجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9121145735

 • سریال مجوز : 1736898
 • شماره مجوز : 15
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : علیرضا محمدزاده مقدم
 • شرح محصول : 34201350
 • ظرفیت : 0 انواع کانتینر
 • گروه 2 رقمی : 12/06/1373
 • گروه 4 رقمی : 2501
 • نوع مجوز :
 • وضعیت : 165
 • پیشرفت : 188%
  188%