نام واحد : خدمات کامیون پیام

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : -
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : جاده مخصوص کرج - کیلومتر 8
 • تلفن واحد : -
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : ********گواجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول :

 • سریال مجوز : 1737215
 • شماره مجوز : 40
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول :
 • شرح محصول : 34201331
 • ظرفیت : 0 قطعات زیربندی کفی تریلر
 • گروه 2 رقمی : 21/10/1373
 • گروه 4 رقمی : 2852
 • نوع مجوز :
 • وضعیت : 1870
 • پیشرفت : 2432%
  2432%