نام واحد : قاضی شعار

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : -
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : جاده آبعلی شهرصنعتی خرمدشت خیابان 5 شرقی روبروی کارخان
 • تلفن واحد : -
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : ********گواجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول :

 • سریال مجوز : 1737349
 • شماره مجوز : 2
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول :
 • شرح محصول : 34301110
 • ظرفیت : 0 انواع قطعات و ملحقات بدنه وسائل نقلیه موتوری
 • گروه 2 رقمی : 20/12/1373
 • گروه 4 رقمی : 2993
 • نوع مجوز :
 • وضعیت : 7
 • پیشرفت : 116%
  116%