نام واحد : مهندسی آسه

 • استان : تهران
 • شهر : قدس
 • نشانی شرکت : خ اذربایجان...
 • تلفن شرکت : ****646جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : کیلومتر20ج قدیم کرج شهرقدس پایین ترازمیدان قدس
 • تلفن واحد : ********026جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : افتامات رکتیفار

 • سریال مجوز : 1761727
 • شماره مجوز : 60403
 • تاریخ مجوز : 21/01/1379
 • کد محصول : 31901141
 • شرح محصول : افتامات برق خودرو
 • ظرفیت : 30,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : ماشین آلات ودستگاههای برقی(31)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرتجهیزات الکتریکی طبقه بندی نشده درجای دیگر(3190)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%